Kategoria: Jedzenie

Jedzenie Beata 

Co się je na Kaszubach?

Kaszuby wydają się być wyjątkowym miejscem w skali Polski. Region od dekad kultywuje swoje tradycje. Dotyczy to zarówno kwestii kulturowych, jak i językowych. Język kaszubski jest jednym z prawnie uznawanych przez rząd językim mniejszości narodowej. Zamieszkujący północną część Polski mieszkańcy Kaszub mogą się również pochwalić swoją tradycyjną kuchnią. Kościerzyna – centrum Kaszub to w opozycji […]