Porządek Beata  

Czy kable to elektrośmieci?

Od jakiegoś czasu w Polsce naprawdę duży duży nacisk kładzie się na segregację śmieci. Edukuje się Polaków, że śmieci powinny być odpowiednio utylizowane. Tyczy się to również tak zwanych elektrośmieci. Jest to naprawdę duża grupa odpadów. Kwestie dotyczące elektrośmieci reguluje Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym . Niejedna osoba zapyta w tym miejscu czy kable również zaliczają się do elektrośmieci.

Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że kable to również elektrośmieci. Oznacza to, że nie wolno wyrzucać ich do kontenera ze zwykłymi odpadami. Zawierają one bowiem materiały które mogą w sposób negatywny wpływać na środowisko naturalne. Pojawia się w związku z tym pytanie co zrobić z niepotrzebnymi kablami. Rozwiązanie jest naprawdę zaskakująco proste. Najłatwiej odwieźć je do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów , który obowiązek ma prowadzić każda gmina.

Oddając kable do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, można być pewnym, że zostaną one prawidłowo zutylizowane. Dzięki temu nie będą stanowiły zagrożenia dla środowiska.