Edukacja Beata  

Ile trwają szkolenia BHP?

Szkolenia BHP to coś, co towarzyszy nam na każdym momencie życia. Mamy je w szkole, na studiach i przede wszystkim w miejscu zatrudnienia. Chodzi w nich przede wszystkim o nasze bezpieczeństwo i to, abyśmy {posiadali odpowiednią wiedzę|byli dobrze zorientowani w temacie tego jak zachować się w określonym miejscu, w jakim się znajdujemy.

Czym są szkolenia BHP?

Dzięki szkoleniom BHP Bydgoszcz uczymy się procedury funkcjonujące w określonej szkole lub zakładzie pracy. Na tego rodzaju szkoleniach objaśniane nam są nie tylko zasady i warunki postępowania ale też zagrożenia, które potrafią nas zaskoczyć, oraz też, jak się zachować w razie wystąpienia wypadku. Pomaga nam to w codziennym poruszaniu się na terenie danej jednostki organizacyjnej, zaznajomienie się z regulaminem tam funkcjonującymi i przede wszystkim, w trakcie trwania szkolenia mamy okazję przećwiczyć ponownie sobie w jaki sposób przebiega pierwsza pomoc w trakcie sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.
Warto także pamiętać, że bez ukończonego cyklu szkoleniowego BHP nie możemy wejść na teren zakładu pracy, dlatego, że ponieważ stanowimy niebezpieczeństwo nie tylko dla siebie ale również dla osób trzecich, które są tam w tam w tym samym czasie. Szkolenia BHP, są niezwykle\bardzo pożądanym czynnikiem, którego nie da się bagatelizować a tym bardziej go ignorować.

Jak często należy wykonać szkolenie BHP i czy jest ono termin ważności?

W zależności od zajmowanego stanowiska i zakresu wykonywanych obowiązków szkolenia BHP powinny być wykonywane nie rzadziej niż, co 3 lata. Jednak, tak jak już powiedziane – wszystko jest uzależnione od tego, jakie czynności wykonujemy w pracy. Są prace, w których powtórzenie treningu BHP winna powtarzać się co rok. Szkolenie BHP jest obowiązkowe, a jego wykonanie dopuszcza nas do wykonywania zawodu.

Ile trwają treningi BHP?

Dokładnie tak jak w przypadku przedstawionym { wyżej, okres trwania szkolenia BHP zależy od tego, jakie stanowisko obejmiemy w nowym miejscu zatrudnienia. Zakłada się jednak, że część ogólna powinna zajmować około 3 godzin lekcyjnych a dokładny pokaz dotyczący dokładnie danego stanowiska to około 8 godzin lekcyjnych. Jeśli kursanci są wystawieni na więcej niebezpieczeństw trening potrafi się wydłużyć i wówczas zostać podzielone na dwa etapy: pokaz oraz prelekcję.