Księgowość Beata  

Nota księgowa – czym jest i w jakim celu się ja stosuje?

Wymiana towarów między stronami wydaje się nieskomplikowaną czynnością. Jednak nie zawsze nią jest w świetle przepisów podatkowo-skarbowych. Niestety, twórcy prawa często niepotrzebnie komplikują pewne sprawy.

Wobec istniejących przepisów prawa, samodzielne prowadzenie księgowości wydaje się bardzo uciążliwym i pochłaniającym czas zajęciem. Wymaga też przede wszystkim zrozumienia zagadnień, z którymi ma doczynienia księgowa Łagiewniki. Trzeba także byc na bieżąco z wszelkimi mającymi miejsce zmianami – księgowa Kraków jest w stanie nam pomóc.

Dobra księgowość Kraków zapewnia ład w fakturach. Wiedza i doświadczenie księgowej, jak również płynność z jaką porusza się wśród przepisów znacznie odciążają przedsiębiorców, którzy mogą skupić się na rozwijaniu firmy od strony sprzedażowej.

Czym zajmuje się księgowa?

Księgowa Kraków pomaga przedsiębiorcom i osobom fizycznym w realizowaniu różnego rodzaju rozliczeń. Jej zawód polega na wypełnianiu dokumentacji księgowo-rachunkowej zgodnie ze stanem faktycznym i w zgodzie z działającymi przepisami.

Dobra księgowość Kraków wyróżnia się znajomością prawa podatkowego i potwierdzonymi latami praktyki wiedzą i doświadczeniem. Dzięki tym przymiotom, księgowa może bez trudu poruszać się po meandrach tej trudnej dziedziny.

Główne zadania, które zleca się księgowym dotykają prowadzenia ewidencji firm. Księgowa prowadzi również księgi rachunkowe i rozliczenia okresowe. Ponadto często reprezentuje swoich klientów przez Urzędem Skarbowym. To właśnie z tą instytucją księgowa Łagiewniki kooperuje najczęściej w swoim zawodzie.

Celem prowadzonych przez księgową działań jest rzetelne rozliczanie wszelkich przychodów i rozchodów firmy. Przechowuje ona również wszelkie dokumenty, potwiedzenia, faktury i kwitki, które stanowią dowód informacji zamieszczanych przez nią w stosownych dokumentach.

Osoby zajmujące się księgowością posiadają też upoważnieniami, które pozwalają im wystawiać noty księgowe.

Czym są noty księgowe?

Nota księgowa jest stosunkowo rzadko spotykanym typem dokumentu. Częściej stosowane są faktury. Jest to dokument księgujacy przychody uzyskane przez firmę, które nie są obarczone podatkiem od towarów i usług.

Nota księgowa jest fundamentem wykazania tego typu przychodów w ewidencji rachunkowej. Wiele zależy od tego, czego owe przychody dotyczą. Co konkretnie można księgować przy wykorzystaniu noty księgowej? Tutaj warto zwrócić się do specjalisty.

Opisywany dokument zawiera najważniejsze informacje dotyczące operacji gospodarczej – podobnie do faktury. Wskazuje się w jej ramach strony transakcji oraz jej charakter i wartość. By dokument był ważny, niezbędna jest data i miejsce zawarcia umowy oraz podpis księgowej.

Nota księgowa – nie taki diabłe straszny…

Jak wykazano wyżej nota księgowa może być użytecznym narzędziem. Jeśli jest właściwie stosowana może obniżyć koszty firmy związane z podatkiem VAT.

Trzeba jednak mieć na uwadze, że zbyt częste stosowanie tego instrumentu może wzbudzić zainteresowanie organów skarbowych. Zatem, jak wspomniano – warto tego rodzaju kwestie powierzyć profesjonaliście.

Księgowa Łagiewniki z pewnością będzie wiedziała, kiedy zastosować takie rozwiązanie, a kiedy należy go unikać.